Aleteia
La fête du jour

Sobota, 1. avgust
Sveti Alfonz M. Ligvorij

Ň°kof, redovni ustanovitelj in cerkveni uńćitelj

Rodil se je 27. septembra 1696 v Marinelli pri Neaplju v Italiji,

umrl je 1. avgusta 1787 v kraju Nocera dei Pagani pri Neaplju v Italiji.

Zavetnik: spovednikov, profesorjev moralne teologije.

҆estnajstletni fant z doktoratom

Rodil se je v stari neapeljski plemiŇ°ki druŇĺini in bil najstarejŇ°i od osmih otrok. Njegov ońće JoŇĺef je bil podadmiral na kraljevskih galejah. Izredno nadarjen mladenińć je Ňĺe s Ň°estnajstimi leti dosegel doktorat in postal uspeŇ°en odvetnik. Kljub uspehu pa je vseskozi dajal lep zgled poboŇĺnega mladenińća: vsak dan je bil pri maŇ°i, vsak teden pri spovedi, po cele ure je premolil pred NajsvetejŇ°im, pa tudi obiskoval je bolnike in jim stregel. Zmota v neki pravdi pa ga je pripeljala do spoznanja, da ga Bog klińće drugam. Kljub nasprotovanju domańćih je sklenil, da postane duhovnik.

Od bliŇ°ńća sodnih dvorov do ubogih

Sprva je kot pridigar deloval v Neaplju, ńćez ńćas pa se je odlońćil, da zapusti mesto ter se posveti najbolj zapuŇ°ńćenim in od vseh pozabljenim. Ustanovil je redovno druŇĺbo, ki naj bi z misijoni in duhovnimi vajami delovala med versko zanemarjenim ljudstvom po deŇĺeli. Tako je leta 1732 nastala Kongregacija presvetega OdreŇ°enika, bolj znana kot red redemptoristov. V naslednjih letih se je kongregacija utrjevala in Ň°irila, posveńćal se je tudi vodenju Ň°tevilnih misijonov.

҆kof, ki je Ňĺelel, da ga vsi razumejo

Alfonz je pridigal preprosto, vsem razumljivo; priporońćal je zlasti molitev, pogosto prejemanje zakramentov, oznanjal je boŇĺje usmiljenje in spodbujal k resnińćnemu kesanju. Pozneje, ko je videl, kako pomanjkljiva je osnovna izobrazba ne samo ljudstva, pańć pa tudi duhovnikov, je napisal vrsto znanih in priljubljenih vzgojnih knjig ter molitvenih knjiŇĺic. Veliko breme, ki pa ga je z vso goreńćnostjo in odgovornostjo nosil, je bila tudi Ň°kofovska sluŇĺba v zanemarjeni Ň°kofiji Santa Agata dei Goti.

Vir: druzina.si

Vous voulez découvrir d’autres histoires de saints ? Cliquez ici
Newsletter
Recevez Aleteia chaque jour. Abonnez-vous gratuitement