Aleteia
La fête du jour

Sobota, 11. april
Velika sobota

dan celodnevnega ńćeŇ°ńćenja Jezusa v BoŇĺjem grobu

Praznovanje velike sobote se zańćne z obredi¬†velikonońćne vigilije¬†(bdenja), ki nas s slovesnim bogosluŇĺjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imajo poseben pomen¬†blagoslov ognja,¬†hvalnica velikonońćni sveńći, ki predstavlja vstalega Kristusa, in¬†krstno bogosluŇĺje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maŇ°i beremo veńć svetopisemskih besedil kakor obińćajno, ki predstavljajo odreŇ°enjsko zgodovino.¬†Velikonońćni vigiliji¬†zaradi bogate simbolike in bogosluŇĺnega dogajanja pravimo tudi¬†mati vseh vigilij. ҆kofje in duhovniki odraslim katehumenom podeljujejo zakramente uvajanja v krŇ°ńćanstvo, ki so krst, obhajilo in birma.

Vous voulez découvrir d’autres histoires de saints ? Cliquez ici
Newsletter
Recevez Aleteia chaque jour. Abonnez-vous gratuitement