Aleteia
La fête du jour

Ponedeljek, 29. junij
Sveta Peter in Pavel

apostola

Skala, na kateri je sezidana Cerkev

Pri obrezovanju so Petru dali ime Simon. Ko ga je Jezus poklical za uńćenca, mu je spremenil ime v pomenljivo ime Peter¬†(kar pomeni Skala). Zakaj, mu je povedal pozneje v Cezareji Filipovi: "Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala." Peter je bil prvak apostolov in prvi papeŇĺ.

Po Jezusovem vnebohodu je vodil Cerkev najprej v Jeruzalemu, nato v Antiohiji, slednjińć v Rimu, srediŇ°ńću tedanjega sveta. Prvińć je priŇ°el Peter v Rim verjetno leta 42, potem ko ga je angel ńćudeŇĺno reŇ°il iz Herodove jeńće. Od tega leta se Ň°teje petindvajset "Petrovih let", ko naj bi kot rimski Ň°kof vladal vesoljni Cerkvi.

Ljubezen in vera, ki je dozorevala

Res je bila njegova vera na zańćetku nekoliko vihrava ‚Äí po naravi je bil pańć preprost, odkrit, zvest, nekoliko nagel. V grenki preizkuŇ°nji, ko je Gospoda zatajil, se je ta ljubezen izńćistila, se poniŇĺala in se oprla edino na BoŇĺjo milost. "Gospod, ti vse veŇ°, ti veŇ° tudi to, da te ljubim," je poniŇĺno odgovoril ob GenezareŇ°kem jezeru, ko ga je Gospod dokonńćno postavil za poglavarja Cerkve. To je Peter tudi dokazal. Vrgli so ga v mamertinsko jeńćo in ga na danaŇ°nji dan leta 67 po starem izrońćilu kriŇĺali.

BolehneŇĺ, ki postane steber Cerkve

Pavel je apostol narodov in najveńćji misijonar vseh ńćasov.¬†Rodil se je v Tarzu v Mali Aziji. Jezus sam ga je ńćudeŇĺno poklical za apostola, ko se mu je prikazal na poti v Damask (25. januar) in je Pavel iz preganjalca Cerkve postal njen apostol. Pavlova spreobrnitev je za Jezusovim vstajenjem eden najveńćjih dogodkov krŇ°ńćanske zgodovine.

Od farizejske usmerjenosti starŇ°ev je podedoval verski ogenj in rimsko drŇĺavljanstvo, od uńćiteljev v domańći Ň°oli, zlasti pa v Jeruzalemu od sloveńćega Gamaliela, poznavanje Svetega pisma. Telesno Ň°ibak in bolehen pa je bil mońćan po duhu in volji; kar je bil, je bil z vsem srcem.

Apostol poganov

S temi lastnostmi je Pavel dovrŇ°il ńćudovita misijonska dela. Na svojih treh misijonskih potovanjih je obŇ°el skoraj ves tedaj znani svet. Povsod je Ň°el v srediŇ°ńće deŇĺele, v glavna mesta, in tam oznanjal Kristusov nauk, da bi se od tam razŇ°iril tudi po deŇĺeli. Najprej je vedno poskusil pri svojih rojakih, Judih, kjer je skoraj povsod naletel na odpor. Potem se je obrnil k poganom.

Na teh poteh je moral veliko pretrpeti (2 Kor 11,16-33). Najbolj pa je povelińćal svojega Gospoda s smrtjo. Obglavili so ga isti dan kot apostola Petra. Nad njegovim grobom v Rimu stoji velińćastna bazilika.

Vous voulez découvrir d’autres histoires de saints ? Cliquez ici
Newsletter
Recevez Aleteia chaque jour. Abonnez-vous gratuitement