Aleteia
La fête du jour

Ponedeljek, 21. september
Sveti Matej

apostol

Rodil se je v 1. stoletju v Galileji,

umrl je v 1. stoletju v Etiopiji.

Zavetnik:¬†knjigovodij, finanńćnih in banńćnih usluŇĺbencev, carinikov, priproŇ°njik proti alkoholizmu

Hodi za menoj

Matej je bil Jud iz Galileje, njegov ońće naj bi bil Alfej. Matejevo drugo ime je Levi.¬†Eden najlepŇ°ih in tudi najbolj pretresljivih prizorov, kako je Jezus izbiral in klical svoje uńćence, je bil zagotovo pred mitnico v Kafarnaumu. Nińć hudega sluteńći cestninar Matej je tako kot vsak dan opravljal svoj posel, ko je priŇ°el mimo Jezus in mu, zdi se, da kar tako, mimogrede, rekel: "Hodi za menoj." Matej je moral Jezusa vsaj beŇĺno poznati, moral je biti vsaj malo seznanjen z njegovim naukom, moral je vsaj slutiti, v kaj se spuŇ°ńća, da je lahko v trenutku zapustil mitnico, ugodno Ňĺivljenje in domańće ter se odpravil za njim. Jezus mu je, kakor pravijo razlagalci njegovega Ňĺivljenja, "preŇ°inil vso duŇ°o", ter ga "navznoter ganil z nevidnim sunkom svoje milosti". Matej je med Jezusovimi uńćenci veljal za bolj izobraŇĺenega; kot cestninar je bil gotovo veŇ°ńć branja in pisanja, pa tudi Stara zaveza mu ni bila tuja, saj se je pogosto skliceval nanjo.

Ljubezen do Jezusa privedla do evangelija

Samoumevno se zato zdi, da je apostol Matej s posebno ljubeznijo zbiral Jezusove besede, jih zapisoval, primerjal, jih izrońćal naprej in tako ustvarjal poseben vir besedil in Jezusovih besed, ki so bili, poleg Markovega evangelija, poglaviten vir evangelija po Mateju. Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je dejansko dal dokonńćno obliko temu najdaljŇ°emu evangeliju, velja, da je Matej duhovni prednik, zańćetnik izrońćila, katerega rezultat je prvi izmed Ň°tirih evangelijev. Matej je evangelij napisal pred svojim odhodom iz Palestine; z njim je hotel nagovoriti Jude in jih pridobiti za krŇ°ńćanstvo. Izrońćila o poznejŇ°em Matejevem Ňĺivljenju in delovanju so zelo skopa. V njih je, kljub mnogim prińćevanjem, teŇĺko spoznati zgodovinsko jedro.

MuńćeniŇ°ka smrt v daljni Etiopiji

Potem ko je zapustil Palestino, naj bi Ň°el oznanjat evangelij v Etiopijo, kjer naj bi tudi pretrpel muńćeniŇ°ko smrt. ńĆe in na kakŇ°en nańćin, ni jasno, saj se izrońćilo in porońćila o tem razhajajo. Tako naj bi po enih virih bil muńćen tako, da so ga s klini pritrdili v zemljo in okrog njega zakurili ogenj, ki pa je ńćudeŇĺno ugasnil. Druga zgodba govori o maŇ°ńćevalnem kralju Hirtakosu, ki naj bi ga med maŇ°evanjem ukazal prebosti s sulico. Bil pa naj bi tudi obglavljen.

Vir: druzina.si

Vous voulez découvrir d’autres histoires de saints ? Cliquez ici
Newsletter
Recevez Aleteia chaque jour. Abonnez-vous gratuitement