Aleteia
La fête du jour

Sobota, 11. januar
Sveti Pavlin Oglejski

oglejski patriarh in apostol Slovencev

Rodil se je¬†okoli¬†725 v mestu Premariacco blizu ńĆedada v Italiji,

umrl pa 11. januarja 800 v Ogleju.

Zavetnik: nima posebnega patronata

 

Proti svoji volji imenovan za patriarha

Rodil se je okoli leta 725 v stari furlanski rodbini iz Ogleja ali okolice, morda iz ńĆedada. Doma so mu dali zelo dobro vzgojo in najviŇ°jo bogoslovno izobrazbo, tako da velja za enega od najveńćjih uńćenjakov svoje dobe.

Svetnikovi zgodovini lahko sledimo po letu 775. Takrat se je seznanil s cesarjem Karlom Velikim. Ta ga je poklical na svoj dvor, kjer se je uńćenjak spoprijateljil s cesarjevim uńćiteljem Alkuinom. Po cesarjevem prizadevanju, a popolnoma proti Pavlinovi volji so ga povzdignili v oglejskega patriarha.

Branitelj ńćasti BoŇĺje matere

UdeleŇĺeval se je cerkvenih zborov in se z besedo in s spisi bojeval proti krivovercem in razkolnikom svojega ńćasa. V enem izmed njih se je posebej zavzel za neoskrunjeno ńćast Marijinega BoŇĺjega materinstva.

Za furlanskega vojvodo Henrika je napisal knjigo Spodbuda in v njej takole obravnaval BoŇĺjo ljubezen: "Ljubiti najveńćjo dobroto je najveńćja sreńća. Kdor Boga ljubi, je dober; ńće je dober, pa tudi sreńćen; in kolikor bolj ga kdo ljubi, toliko boljŇ°i je. Imejmo torej v srcu ljubezen do Boga in do bliŇĺnjega; zakaj kdor ljubi bliŇĺnjega, je spolnil postavo. O, moj brat, ńće hońćemo ohraniti pravo in popolno ljubezen, si prizadevajmo, da bi ljubili vse ljudi prav kakor sebe."

Apostol Slovencev

Ko so Franki strli obrsko drŇĺavo (pri tem so jim pomagali tudi Slovenci), so bili vsi naŇ°i predniki zdruŇĺeni v frankovski drŇĺavi, ne da bi za to Ňĺe izgubili domańće kneze. Njihovi notranji svobodi v prid je bilo, da so se prostovoljno odlońćili tudi za prevzem krŇ°ńćanstva.

Patriarh Pavlin se je takrat dogovoril s salzburŇ°kim nadŇ°kofom Arnom, da bo meja med oglejskim in salzburŇ°kim misijonskim obmońćjem reka Drava, kar je pozneje potrdil cesar Karel Veliki.

Oznanjevanje vere se je izvrŇ°ilo brez nasilja, po blagi misijonski metodi, ki sta jo zagovarjala Pavlin in Alkuin. NaŇ°i predniki so takrat brez odpora sprejeli krŇ°ńćansko vero in sv. Pavlin si je zasluŇĺil naziv apostola Slovencev.

Vir: druzina.si

Vous voulez découvrir d’autres histoires de saints ? Cliquez ici
Newsletter
Recevez Aleteia chaque jour. Abonnez-vous gratuitement